جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

۰۲۱۵۵۱۵۹۲۹۱
محبوبترین محصولات

سوالات 3 ستاره

رایگان
۴ شهریور ۱۴۰۰
۰

سوالات 2 ستاره

رایگان
۴ شهریور ۱۴۰۰
۰

سوالات یک ستاره

رایگان
۳ شهریور ۱۴۰۰
۰

سوالات یک ستاره پایه نهم

رایگان
۸ شهریور ۱۴۰۰
۰