جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

۰۲۱۵۵۱۵۹۲۹۱

معمای آب بشکه

معمای آب بشکه

دو باغبان در باره‌ی اینکه چقدر آب در بشکه است، با هم مشاجره می‌کردند، آن‌ها می‌خواستند نمک پتاسیم در آب حل کنند. یکی از آن‌ها معتقد بود که آب بشکه بیش از نصف آن است و دیگری می‌گفت که از نصف کمتر است. آن‌ها هیچ وسیله‌ای برای اندازه‌گیری آب بشکه نداشتند چگونه می‌توان فهمید که حق با کیست؟

جهت ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید