جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

۰۲۱۵۵۱۵۹۲۹۱

داستان دوستان

داستان دوستان

چهار دوست جابر ، وهرز، تیمور و چنگیز در مجموع 8 مداد شمعی دارند،  هر کدام از آنها دو رنگ مداد شمعی دارد. رنگ مداد شمعی‌های این چهار نفر قرمز ، سبز ، آبی و زرد است. در هنگام بازی آنها مداد شمعی‌های خود را مخلوط کرده‌اند. تنها چیزی که می‌دانیم این است که هر یک از دوستان دارای 2 مداد شمعی بودند اما هیچ کدام از آنها مداد شمعی یک رنگ نداشتند.

یکی از دوستان مداد شمعی زرد و آبی و دیگری مداد شمعی سبز و آبی داشت. جابر مداد شمعی زرد نداشت. وهرز یک مداد شمعی سبز داشت اما قرمز نداشت. تیمور یک مداد شمعی زرد داشت. چنگیز مداد آبی داشت اما سبز نداشت.

کدام مداد شمعی متعلق به کیست؟

جهت ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید