جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

 

حل سوالات آزمون ورودی نهم 1400

حل سوالات آزمون ورودی نهم 1400

جلسه اول حل سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ورودی نهم به دهم سال 1400-1401 سوال اول در مورد بحث قدرمطلق است، می‌دانید مهمترین چیز در بحث سوالات قدر مطلق تعریف آن است. 

\begin{equation*} |x| =\left\{ \begin{array}{lr} x & \text{اگر \(x\geq{0}\)‎‎‏} \\‎ -x & \text{ اگر \(x<0\)} \end{array}\right. \end{equation*} ‎‎

جلسه سوم حل سوال 3 آزمون ورودی تیزهوشان پایه نهم به دهم سال:

این سوال در مورد بردار و مختصات است، همانطوری که می‌دانید بردار یک پاره خط جهت‌دار است یعنی هم خواص پاره خط را داراست و هم جهت دارد بنابراین دارای یک طول و یک جهت و یک راستاست نکته مهم در مورد بردارها جمع و تفریق بردارهاست نباید جمع بردارها را مانند جمع پاره‌خط ببینیم چون مثلا در مورد بردار ما روش جمع برداری به روش مثلث و متوازی‌الاضلاع رو داریم ولی در مورد سه پاره‌خط این نحوه جمع کردن درست نیست و جمع هر دو ضلع مثلث از ضلع سوم مثلث بزرگ‌تر است. 

جلسه چهارم حل سوالات آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم:

در این جلسه یک سوال در مورد چهارضلعی‌های محاطی در دایره بحث شده است، مهمترین چیز در مورد چهارضلعی‌های محاطی این است که مجموع دو زاویه‌ی رو به روی هم در این چهار‌ضلعی‌ها 180 درجه است، به این دلیل که این دو زاویه با هم کل دایره را پوشش می‌دهند و خوب هر زاویه‌ی محاطی در دایره نصف کمان رو به روی خود است. 

جلسه ششم حل سوالات آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم: 

در این جلسه یک سوال ترکیبی خوب از هندسه بررسی و تحلیل شده است، مهترین نکته در این مسأله زاویه خارجی هست، همانطور که می‌دانید هر زاویه‌ی خارجی در مثلث برابر مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش است و از این نکته چندین بار استفاده شده است. ضمن اینکه حل معادله و عملیات جبری هم در حل این مسأله نقش مهمی دارد. 

 

جلسه هشتم حل سوالات تیزهوشان ورودی نهم به دهم: در این جلسه یک سوال ترکیبی در مورد نظریه اعداد و تجزیه یک عدد به عوامل اول و بحث توان در این مسأله مهم است.

جلسه نهم حل سوالات تیزهوشان ورودی نهم به دهم: 

در این جلسه یک سوال ترکیبی مساحت و هندسه فضایی رو با هم بررسی خواهیم کرد. ضمن اینکه در این سوال گریزی هم به قضیه فیثاغورس خواهیم زد. معمولا در سوالات هندسه ترکیبی قضیه فیثاغورس هم استفاده می‌شود، بنابراین باید در استفاده از این قضیه حرفه‌ای باشیم. 

جلسه 10 حل سوالات تیزهوشان ورودی نهم به دهم: 

در این جلسه یک سوال ترکیبی از نظریه مجموعه‌ها را با هم بررسی خواهیم کرد در این سوال هم مفهوم زیر مجموعه و هم مفاهیم نظریه اعداد و عوامل اول ما را یاری خواهد کرد. 

جلسه 11 حل سوالات آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم:

در این جلسه یک سوال در مورد نظریه مجموعه‌ها با هم بررسی خواهیم کرد یکی از روش‌های یادگیری مطالب روش حل مسأله است یعنی نیازی نیست جدای از مسأله مطالب رو یادبگیرید با یک تیر دو نشان بزنید هم فکر کنید و در حین حل مسأله مطالب رو یادبگیرید این روش خیلی سریع تر است. 

جلسه 12 حل سوالات آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم: 

ترکیب توان منفی با علامت قرینه در مسائل توان خیلی مهم است و باید قوانین حاکم بر آن را خوب به خاطر بسپارید. توان منفی اگر زوج باشد دقیقا مانند توان مثبت باعث می‌شود که علامت منفی عدد به مثبت تبدیل شود. 

 

جلسه 13 حل سوالات آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم:

در این جلسه یک سوال در مورد نماد علمی اعداد را با هم بررسی خواهیم کرد در نمایش اعداد به صورت نماد علمی باید توجه داشته باشیم که قسمت اعشاری عدد باید شامل یک رقم در قسمت عدد صحیح باشد و بقیه عدد به صورت اعشاری باشد ضرب در عدد 10 به توان مثبت یا منفی بسته به ساختار قسمت اعشاری عدد. 

جلسه 14 حل سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم:

در این جلسه به حل یک نامعادله خواهیم پرداخت در حل نامعادلات باید روش‌های حل معادله را بلد باشیم علاوه بر این باید قوانین حاکم بر نامعادلات را هم بدانیم مثلا اینکه می‌توانیم دو طرف یک نامعادله را در یک عدد مثبت ضرب کنیم و یا با یک عدد چه منفی و چه مثبت جمع کنیم بدون اینکه جهت نامساوی عوض شود. ولی اگر دو طرف نامعادله را در یک عدد منفی ضرب کنیم جهت نامعادله عوض خواهد شد. 

جلسه 15حل سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم:

در این جلسه یک سوال در مورد توان و ریشه با هم حل خواهیم کرد، در مورد توان و ریشه در مورد رادیکال با فرجه زوج چیزی که مهم است این است که زیر رادیکال فرجه زوج نباید منفی شود و عدد منفی از زیر رادیکال فرجه زوج بیرون نخواهد آمد. 

جلسه 16 سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم:

این سوال در مورد اتحاد و تجزیه است، اتحاد و تجزیه مهم‌ترین قسمت در جبر سال نهم است، یکی از مهم‌ترین کاربردهای اتحاد و تجزیه حل معادلات است. 

 

 

 

 

 

جهت ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید