جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

۰۲۱۵۵۱۵۹۲۹۱

داستان عجیب سیب‌ها

داستان عجیب سیب‌ها

مقداری سیب در هفت جعبه وجود دارد. اگر با سیب­‌های جعبه‌­ی اول سیب­‌های هریک از شش جعبه‌­ی دیگر را دو برابر کنیم، سپس با سیب­‌های جعبه­‌ی دوم سیب­‌های هریک از شش جعبه‌­ی دیگر را دو برابر کنیم، تا آخر، بعد از پایان کار در هر جعبه 128 سیب خواهیم داشت. تعداد سیب­‌های هریک از جعبه­‌ها قبل از این تغییرات چقدر بوده است؟

جهت ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید